Επισκευές Smartphones

pctech-smartphone-backup-icon
Backup Δεδομένων Smartphone
pctech-smartphone-battery-repair-icon
Αλλαγη Μπαταρίας Smartphone
pctech-smartphone-no-signal-repair-icon
Επισκευή κεραίας WiFi - 5G/4G/3G
pctech-smartphone-speaker-repair-icon
Επισκευή Ηχείου Smartphone
pctech-smartphone-repair-buttons-repair-icon
Επισκευή κουμπιών Smartphone
pctech-smartphone-mothernoard-repair-icon
Αλλαγή Μητρικής πλακέτας Smartphone
pctech-smartphone-sim-tray-repair-repair-icon
Επισκευή υποδοχής sim smartphone
pctech-smartphone-screen-repair-repair-icon
Αλλαγή οθόνης smartphone